Scheduled maintenance

ELMCIP are in the process of migrating to NIRD ((National Infrastructure for Research Data) Expect smaller outages during the switchover.

Svevedikt ("poetry floating in the air")

Tags: 
Description (in English): 

"svevedikt" ("poetry floating in the air") consists of seven parts, each in a loop. Every poem is created out of Norwegian words, fixed in the same position all through the animation, but exposed in different degrees. Each poem starts up exposing a few letters. The number of letters is increasing until all of them are seen. Then the number of letters is reduced in a new way. The words are selected in a non-semantic way, and each viewer will experience this differently. Both the images and the sound of the letters when read are important for the experience. The positions of the words have much in common with how the poet made concrete poetry in the sixties.

(Source: Author's description)

In “svevedikt” he [Ormstad] goes further on with an animation of a poem that moves continuously and will never stay still for its reader. In her extensive catalogtext on “svevedikt” Karen Wagner presents the poem in context of Ormstads authorship. (Source: Hans Kristian Rustad, ELINOR)

Description (in Norwegian (Bokmål)): 

"svevedikt" består av 7 deler som hver er koblet i en loop. Hvert dikt er laget av norske ord som er plassert samme sted gjennom hele animasjonen av diktet, men eksponert i ulik grad. Diktene starter med få eksponerte bokstaver, og antallet øker inntil alt er eksponert, for deretter å bli redusert på en ny måte. Ordene er satt sammen på en måte som ikke gir en klar mening, og vil oppleves forskjellig. Både bildene som dannes og lydene av ordene er viktige for opplevelsen. Plasseringen av ordene er gjort på en måte som har mye til felles med hvordan Ormstad laget konkret poesi på sekstitallet.

(Source: Author's description)

I “svevedikt” går han [Ormstad] videre inn i animasjonen med et dikt som evig svever og aldri vil stå fast for leseren. I sin fyldige katalogtekst til “svevedikt” presenterer Karen Wagner diktet i kontekst av Ormstads forfatterskap. (Hans Kristian Rustad / ELINOR)

See also: 
Contributors note: 

Flash animation by Christian Yde Frostholm

Screen shots: 

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page : 
Record posted by: 
David Prater