Meditationer omkring et o ('Meditations around an o')

Critical Writing
Author: 
Language: 
Year: 
2006
Publisher: 
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in Danish): 

Den norske digter Ottar Ormstads svevedikt er i sagens natur ikke for fastholdere. "Fnugget svæver i luften" står der i Nudansk Ordbog under ordet svæve. Eksemplet er i selskab med ord som "danserinde", "smil", "uunderbygget påstand" og "vag". Hvordan læser man overhovedet digte, der svæver? Når fnugget ikke kan fanges, danserindens bevægelse aldrig fikseres, smilet ikke afkodes. Digte, der bliver ved med at svæve, kompletteres aldrig. Enhver læsning må derfor også kuldsejle. Ligesom digtene kuldsejler. Men alligevel fortsætter. Som foranderlige former, lyde og betydninger. Ud i alle retninger.

(Source: Karen Wagner, catalog text)

Pull Quotes: 

(...) Minimalistisk, ja, men på grund af bevægelserne og kombinatorikken også komplekst. Fordi der er så få betydningselementer, kan jeg som læser slet ikke lade være med at aflokke den permuterende tekst betydning efter betydning. Midt i flugten. Alle mine automatisk udløste ordbogsopslag, mit personlige bibliotek, mine klæbende idiosynkrasier og galopperende associationer står som på nåle. Betydninger som teksten selv øjeblikkeligt dementerer (katalogtekst, 2).

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek