Litteraturen i en multimediatid, med eksempler fra nordisk elektronisk litteratur

Critical Writing
Publication Type: 
Year: 
2013
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

Den papirbaserte boka har beveget seg inn i en tid hvor ungdommen påvirkes i en multimedia-verden. Tradisjonell lineær fortelling, der en definert forfatter lager et ferdig produkt, tilbys alternative muligheter.
Web'en utvikler seg fra å være skriftbasert til større bruk av bilder og lyd, og nye arbeider kan gi leseren mulighet til å delta i utviklingen av fortellingene. Denne utviklingen trenger vi ikke se som en kamp mellom to alternative løsninger.

Den elektroniske litteraturen sier noe om samtiden som samtidslitteraturen ikke kan på samme måte, den kan øve leseren opp til det nye århundrets komplekse medie- og tekstunivers.

Publishers referenced:

Title Location
Gasspedal Animert
Oslo
Norway
NO
Vagant
Office
Gerichtstraße 23
13347 Berlin
Germany
DE

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek