Gasspedal Animert

Publisher
Location: 
Oslo
Norway
NO
Record Status: 
Short decription: 

Gasspedal Animert er et møtested for litteratur og animert grafikk. Serien kombinerer kunstnerisk eksperiment med nettets distribusjonsmuligheter. Prosjektet ønsker å bidra til å gi digital litteratur fotfeste i Norge, og utfordre forfattere til å skrive for et annet medium enn boka. Poetry in motion!

Gasspedal Animert is a meeting place for literature and animated graphics. The series combines artistic experimentation with the distribution possibilities of the network. The project hopes to give digital literature a foothold in Norway, and to challenge authors to work in other mediums than the book. Poetry in motion!

(Source: Gasspedal Animert info page)

Critical writing about this publisher:

Research collection that references this publisher:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg