Digital Litteratur: En innføring

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2012
ISBN: 
9788202372712
Pages: 
116
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

In the last decades a new type of literary text has appeared, written for screen and not paper. Aside from written words the text uses modalities such as pictures, verbal language, sound, music and movement, and they involve the reader and perhaps also the computer in text creation through organizing principles such as hypertext and cybertext. This book presents an overview of digital literature with special focus on Scandinavian examples, and discusses how digital literature gives a picture of our time, and challenges our concept of literature. Some questions in the book: * What happens when literary text must be read on a screen? * Can literature generated by a computer be art? * How can social media influence literature? This book is relevant for all who work with, or study, literature and transmission of literture, for example students and teachers in various literature and media subjects.

Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm og ikke papir. Ved siden av skrift tar tekstene i bruk modaliteter som bilder, verbalspråk, lyd, musikk og bevegelse, og de involverer leseren og kanskje også datamaskinen i tekstskapingen gjennom organiseringsprinsipper som hypertekst og kybertekst. Boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer hvordan den digitale litteraturen gir et bilde av vår tid og utfordrer vårt litteraturbegrep.

Noen spørsmål i boka:

  • Hva skjer når litterære tekster må leses på en skjerm?
  • Kan litteratur generert av en datamaskin være kunst?
  • Hvordan kan sosiale medier legge til rette for litteratur?

Digital litteratur er aktuell for alle som arbeider med eller studerer litteratur og formidling av litteratur, for eksempel studenter og lærere i ulike litteratur- og mediefag.

Pull Quotes: 

Dette er den første boka på norsk om digital litteratur. Boka gir en oversikt over og peker på noen tendenser og karakteristiske trekk ved denne typen litteratur. Et særlig blikk rettes mot skandinaviske tekster og deres forhold til en internasjonal tradisjon. Boka inneholder også analyser av noen sentrale digitale tekster, samt drøftinger av teoretiske begreper og analytiske tilganger som er relevante for disse.

Innhold 1. Hva er digital litteratur? 2. Skriftbaserte hypertekster 3. Multimodal digital litteratur 4. Kyberlitteratur 5. Intermedialitet: mellom bok og datamaskin 6. Digital litteratur i sosiale medier 7. En estetikk og en didaktikk for digital litteratur

(English Translation) Table of Contents 1. What is digital literature? 2. Writing-based hypertexts 3. ultimodal digital literature 4. Cyberliterature 5. Intermediation: between the book and the computer 6. Digtial literature in social media 7. Aesthetics and didactics for digial literature

Images: 

Teaching Resource using this Critical Writing:

Resource Teaching Resource Type Author Year
Digital Genres: Digital Art, Electronic Literature, and Computer Games (DIKULT 103, Spring 2013) Syllabus Leonardo L. Flores, Elisabeth Nesheim 2013
Digital Humanities in Practice (DIKULT 207, Fall 2012) Syllabus Scott Rettberg, Jill Walker Rettberg, Leonardo L. Flores, Patricia Tomaszek 2012
Digital Humanities in Practice (DIKULT 207, UiB, Fall 2013) Syllabus Patricia Tomaszek, Scott Rettberg 2013

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Eric Dean Rasmussen