Litteratur i digitale omgivelser

Critical Writing
Author: 
Publication Type: 
Year: 
2013
ISBN: 
978-82-7081-158-8
Record Status: 
Abstract (in English): 

A research report commissioned by Arts Council Norway to provide an overview over how literature is affected by the digital. A large portion of the report discusses how authorship and conventional literature is affected by digital media, and how social media and ebooks affect the distribution of conventional literature. There is also a discussion of electronic literature as a separate form.

Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

Litteratur i digitale omgivelser presenterer statusen for digitale publikasjoner i Norge i 2013, den diskuterer noen av mer prinsipielle problemstillingene som knytter seg til digitalisering av litteraturen, og den rommer en rekke referanser til ulike aktuelle kunnskapskilder. Slik fungerer rapporten både som en introduksjon til feltet, og som et grunnlag for videre diskusjon og forskning.

Images: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg