Elektronisk litteratur i Norden

Critical Writing
Publication Type: 
Year: 
2008
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

An overview of electronic literature in Scandinavia that identifies its most important characteristics and looks at how they mirror the development of international electronic literature. There are also characteristics and analyses of works that have been important for this literary tradition in Scandinavia.

Abstract (in original language): 

Artiklen giver en oversigt over elektronisk litteratur i Norden ved at identificere dens vigtigste karaktertræk og se på, hvorledes disse afspejler udviklingen i den internationale elektroniske litteratur. Man får tillige karakteristikker og analyser af værker, som har haft markant betydning for denne litterære tradition i Norden, for eksempel Karl Erik Tallmo’s Iakttagarens förmåga att ingripa, Anne Bang-Steinsvik’s I mellom tiden og Sonja Thomsen’s Ingen elge på vejen den dag.

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg