Złe słowa / Angry Words

Tags: 
Description (in English): 

This game offers a new methodology of reading: reading as destruction. The reader is challenged to disassemble classical texts using a handful of versatile expletives. A transference of the mechanisms used in Angry Birds into the textual field is a way to nirvana. Angry Words was unanimously voted the best project in the new media contest of Korporacja Ha!art in 2012.

Description (in Polish): 

Gra stanowi propozycję innej metodologii lektury: czytania jako niszczenia. Przy pomocy garści poręcznych wulgaryzmów czytelnik postawiony jest przed radosną koniecznością rozmontowywania monumentalnych tekstów kultury. Przeniesienie mechaniki Angry Birds do sfery tekstu jest drogą do nirwany. Projekt bezdyskusyjnie zwyciężył w konkursie na utwór nowomedialny ogłoszonym przez Korporację Ha!art w 2012 roku.

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki