The Prime Directive/Primärdirektivet

Creative Work
Year: 
2006
Publisher: 
Language: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Online work, in two parts + intro. Main themes: science fiction, nature. First published in 2006 by danish website Afsnit P. In the intro two books are slowly rotating, when clicking on them they each lead to one of the main parts of the piece: The Path of the Fragment and The Prime Directive. The images and texts in these are of a dark sci-fi nature, the soundtrack ambient and droney.

Description (in original language): 

Online-verk, i två delar plus intro. Teman: science fiction, naturen. Publicerat 2006 på den danska websidan Afsnit P. Introt består av två långsamt roterande böcker. När betraktaren/ läsaren klickar på dessa så leder de vidare till verkets två huvuddelar: Fragmentets Flyktväg resp. Primärdirektivet. Bilderna och texterna i dessa är av mörk sci-fi karaktär, ljudspåret ambient och långsamt svepande.

Technical notes: 

Flash 8 required

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek