Hypertekst og Bringsværds "Faen"

Tags: 
Abstract (in English): 

A lesson plan for a 45 minute session discussing Bringsværd's dictionary novel "Faen", using terms from Tekst.no

Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

Et undervisningsopplegg for en 45 minutters time med universitetsstudenter hvor de leser og diskuterer Bringsværds "Faen" med utgangspunkt i definisjoner av hypertekst, diskusjoner om koherense og om multilinær struktur.

Critical writing referenced:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg