[REVIEW] Hans Kristian Rustad: Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner - Doktordisputas, Universitetet i Agder, 27. mars 2008

Critical Writing
Publication Type: 
Year: 
2008
Journal volume and issue: 
3
Record Status: 
Abstract (in English): 

A detailed review and discussion of Hans Kristian Rustad's PhD dissertation written by his opponents.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg