Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2011
ISBN: 
978-83-7395-515-8
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Abstract (in Polish): 

Tom przynosi rozprawy będące wynikiem interdyscyplinarnej dyskusji, w której udział wzięli zarówno badacze (kulturoznawcy, estetycy, literaturoznawcy, językoznawcy), jak i praktycy (twórcy i tłumacze) zainteresowani liberaturą, e-literaturą, cyfrowymi narracjami, sztuką zmediatyzowanego słowa oraz problematyką kultur internetu. Pośród włączonych do tomu artykułów znalazły się teksty o charakterze ogólnym (ich autorzy starają się wypracować aparat pojęciowy adekwatny do przemian, jakim w kulturze kształtowanej przez media elektroniczne i zjawiska konwergencji ulega szeroko definiowana piśmienność, medium książki, kategoria czytelnika, narracja ), jak i teksty rozpatrujące poszczególne dzieła i strategie twórcze (projekty Pedra Meyera, Marka Ameriki, Wojciecha Bruszewskiego, Stephanie Strickland, Toma Phillipsa i innych).
Książka adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale i do szerszego grona czytelników. Może być wykorzystywana w dydaktyce akademickiej na studiach kulturoznawczych, medioznawczych, filologicznych, a także na uczelniach artystycznych.

Images: 

Critical writing that references this:

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek