Evolúcia softvérového nástroja na hypermediálny artefakt – na príklade PowerPointovej prezentácie

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2012
Record Status: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Zuzana Husarova