Rush

Creative Work
Year: 
2006
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Rush is a hyper-narrative consisting of text, image and animation. The text moves across the screen slowly. At certain intervals the reader has to make a choice that has consequences for the story that follows. The hypertext and the reader's choices are also visualised for the read in a map. The hypertextual narrative demonstrates the seriousness in the reader's choices. And as the reader will understand, there is never a "second chance".

Description (in Norwegian (Bokmål)): 

Rush er en hyperfortelling bestående av skrift, bilde og animasjon. Skriften beveger seg over skjermen i et rolig tempo. Ved visse intervaller må leseren ta et valg som får konsekvenser for det videre handlingsforløpet. Samtidig er hyperteksten og de ulike veivalgene som leseren må ta, visualisert for leseren gjennom et kart. Hyperfortellingen viser fram det alvorlige og forpliktende ved de valgene leseren må ta. Og som leseren vil forstå, er det aldri noen ”second chance”

Contributors note: 

Programming: Novelty/Hege Vadsten, Paul Brady

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg