The ABCDESTRUCTIONOPQRXYZÅÄÖ

Creative Work
Year: 
2005
Language: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Heldén's usual sophisticated visual language has here been cast aside in preference for a strictly simple HTML construction where texts, photographs and the urging to keep moving forwards drive the reading of this short work (next, next...). The work shows how digital techniques can allow for relatively simple arrangements of text and images that still belong in a digital environment.

(Source: Maria Engberg, for ELINOR)

Description (in Swedish): 

Heldéns typiska sofistiskerade bildspråk har här lämnats för en stramt enkel html-konstruktion där texten, fotografier, och uppmaningen att röra sig framåt driver läsningen av det korta verket (next, next…). Verket visar på hur digital teknik också tillåter relatvit enkla arrangemang av text och bild som dock hör hemma i den digitala miljön.

(Source: Maria Engberg, ELINOR)

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg