Barnelitterært forskningstidsskrift / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics