Het land binnen de muren

Tags: 
Description (in English): 

In the heart of Amsterdam, near Central Station is the land of Marine, which is thirty hectare and inaccessible to citizens. Since the 17th century the land has a militarian function; from shipyard to helicopter landing and safe heaven. During 2015 the land has reinstated and opened its doors to public.

 

Description (in Dutch): 

Midden in het hart van Amsterdam, nabij Centraal Station ligt het Marineterrein, dertig hectare groot en ontoegankelijk voor burgers. Sinds de zeventiende eeuw heeft het terrein een militaire functie; van de scheepswerf van de Admiraliteit tot helikopterlandingsplaats en safe haven. In de loop van 2015 krijgt een gedeelte van het terrein voor het eerst weer een publieke functie en opent het voorzichtig zijn poorten.

Ontwerpers Sjoerd ter Borg en Jorrit Schaap kregen toestemming om alvast vijf schrijvers uit te nodigen op het terrein en hen een fictief verhaal te laten schrijven over deze plek. Op de interactieve website van het project 'Het land binnen de muren' worden de verhalen gebruikt als methode om dit nieuwe stuk stad in kaart te brengen. Door middel van een wisselwerking tussen literatuur, fictie en ontwerp wordt het Marineterrein ontsloten en wordt er een alternatief startpunt voor de geplande gebiedsontwikkeling gecreëerd.

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
David Peeters