Dan spletnega anketiranja 2018 (DSA18)

Event
Event type: 
Date: 
18.09.2018
Location: 
Fakulteta za družbene vede (FDV)
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Slovenia
SI
Record Status: 
Tags: 
Short description: 

On the 18th of September 2018, the Day of Online Survey, organized by the Center for Social Information Science (CDI) from the Faculty of Social Sciences, was held for the seventh time at the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana.

The main goal of the expert meeting was to provide knowledge and experience to all those who encounter their online data capture (eg in teaching, research, evaluations, applications and administrative processes).

We organize the event at the Center for Social Information Informatics (CDI), Faculty of Social Sciences (FDV), University of Ljubljana, where we are also developing an open source tool for online interviewing 1KA.

The program began with a brief overview of trends in online surveying and the development of 1KA tool (Dr. Vasja Vehovar).

In the plenary part of the program, the legal expert dr. Benjamin Lesjak (Institute for Legal Solutions of the Information Society Maribor) presented important innovations in the field of online surveying and personal data protection in connection with the new European General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR).

The program continued with four parallel seminars, among which three thematic seminars will be devoted to different levels of 1KA users (both beginners and advanced users), as well as a methodological seminar where general guidelines for the methodology of online research were presented.

Description (in Slovene): 
Dne 18. 9. 2018 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani že sedmič potekal dogodek Dan spletnega anketiranja (DSA18), ki ga organizira Center za družboslovno informatiko (CDI) s Fakultete za družbene vede. Osnovni cilj strokovnega srečanja je posredovati znanje in izkušnje vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s spletnim zajemom podatkov (npr. pri poučevanju, raziskovanju, evalvacijah, prijavah in administrativnih procesih). Dogodek organiziramo na Centru za družboslovno informatiko (CDI), Fakultete za družbene vede (FDV), Univerze v Ljubljani, kjer razvijamo tudi odprtokodno orodje za spletno anketiranje 1KA. Program se je pričel s kratkim pregledom trendov na področju spletnega anketiranja in tudi razvoja orodja 1KA (dr. Vasja Vehovar). V plenarnem delu programa je pravni strokovnjak dr. Benjamin Lesjak (Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor) predstavil pomembne novosti na področju spletnega anketiranja in varovanja osebnih podatkov v povezavi z novo evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Program se je nadaljeval s štirimi vzporednimi seminarji, med katerimi so trije tematski seminarji namenjeni različnim nivojem uporabnikov 1KA (tako začetnikom, kot tudi naprednim uporabnikom), ter metodološki seminar, kjer so bile predstavljene splošne smernice metodologije spletnega raziskovanja.
Record posted by: 
Nina Kolovic
The permanent URL of this page: