Skrift/bilde/lyd

Critical Writing
Publication Type: 
Year: 
2010
ISBN: 
978-82-7634-858-3
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

Eleven chapters on multi-modal texts written by researchers and experts, aimed at researchers and students who work analytically with multimodal texts. Genres discussed include tourist brochures, maps, online games, digital travel guides, movies and electronic literature.

Abstract (in original language): 

Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder og grafikk - og iblant også av lyd, video og animasjon? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og hyppighet i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. Sammensatte - eller multimodale - tekster er på kunnskapssamfunnets dagsorden. Det har blitt påtrengende viktig å finne ut hvordan slike tekster faktisk virker. I denne boka tilbys svar fra ledende forskere på feltet. I elleve kapitler gjennomgås en rekke ulike tekstsjangre; fra turistbrosjyrer og kart via nettspill og digitale reiseguider til spillefilmer og visualisert skjønnlitteratur. Ulike teksttyper krever ulike tilnærminger og ulike analytiske målsettinger. Men felles for alle bokas kapitler er fokuset på samspillet mellom de ulike meningsressursene som tekstene er sammensatt av. Boka henvender seg primært til forskere og studenter som arbeider analytisk med sammensatte tekster. Ikke minst vil studenter i siste fase av lærerutdanningen ha glede av bokas rike tilbud av analyseeksempler og av dens teori- og metodegjennomganger.  (Kilde: Høyskoleforlaget)

Images: 

Contents (Critical Writing):

Title Author
Når litteratur går fra papir til skjerm Hans Kristian Rustad

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg