Przekład konceptualny

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2018
License: 
Public Domain
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

Zapraszamy na piąte w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Literatur Eksperymentalnych UW. Porozmawiamy o "Namaluj Popka" Shiva Kotechy i polskiej wersji książki w tłumaczeniu Piotra Mareckiego. O zagadnieniu przekładu konceptualnego opowiedzą Piotr Marecki i Aleksandra Małecka. 

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia o 18:30 na Wydziale Polonistyki UW w sali 26.

UWAGA! W trakcie spotkania będzie można złowić Ha!artowe gadżety. Chętnych prosimy o zabranie kredek, ołówków i innych narzędzi, którymi można namalować Popka. 

Wykład poświęcony zostanie zjawisku przekładu eksperymentalnego. Jako studium przypadku przekładu przedstawiona zostanie książka Namaluj Popka Shiva Kotechy (2017), w której zastosowany został przekład konceptualny. Oryginał pod tytułem Paint the Rock (2013) miał postać wpisującej się w nurt literatury ambientowowej i proceduralnej kolorowanki zachęcającej do malowania z pamięci amerykańskich celebrytów płci męskiej. Polska wersja lokalizuje ten pomysł używając postaci obecnych w rodzimej wyobraźni masowej. Autorzy opiszą kontekst oryginału, proces tłumaczenia i nowy kontekst recepcji w języku polskim, podkreślając jednocześnie rolę tłumacza jako ambasadora nowych trendów w literaturze oraz twórcze aspekty przekładu eksperymentalnego.

Aleksandra Małecka – doktorantka w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską na temat przekładu literatury z ograniczeniami (constrained writing / littérature à contraintes). Współorganizuje Festiwal Literatury Eksperymentalnej Ha!wangarda. Prowadzi zajęcia i warsztaty z przekładu literatury eksperymentalnej. Wspólnie z Piotrem Mareckim redaguje Linię Konceptualną w wydawnictwie Fundacji Korporacja Ha!art, w której ukazują się tłumaczenia literatury eksperymentalnej oraz przekłady eksperymentalne.

Piotr Marecki – adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013–14). Tłumacz literatury eksperymentalnej m.in. powieści generatywnej Zegar światowy (2014) Nicka Montforta, konceptualnego Interesu (2016) Stevena Zultanskiego i Namaluj Popka (2017) Shiva Kotechy. Wspólnie z Aleksandrą Małecką wykonali automatyczne tłumaczenie Ubu Króla Alfreda Jarry’ego za pomocą Google Translate. W ramach projektu „Twórcze programowanie” realizowanego ze środków NPRH był inicjatorem i współtwórcą UBU lab na UJ.

Images: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki