Her har man altid med sig

Critical Writing
Author: 
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2005
Publisher: 
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in original language): 

"Det er, som om litteraturen har gennemgået en udvikling, kritikken kun befinder sig i puberteten af.” Anna Hallberg efterlyser i sit essay (først holdt som oplæg på OEI-seminaret Post-Poesi) en mere åben og prøvende litteraturkritik, der kan matche den slagkraft og opfindsomhed, man finder i Nordens eksperimenterende litteratur i dag. Med udgangspunkt i Lars Mikael Raattamaas visuelle digt “Al-Jazeera” går hun tæt på modstanden og dens retoriske strategier. Dén diskrimination, vi alle til en vis grad er fanget af.

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Sissel Hegvik