Digital litteratur -et laboratorium for den digitale kultur

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2001
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

An answer to the Danish Ministry of Culture for their project "Art in the Networked Society".
Follow the discussion with the Ministry of Culture online: http://kum.dk

Abstract (in original language): 

"Kulturministeriets arbejdsgruppe omkring "Kunsten i Netværkssamfundet", indkaldte i foråret 2001 en række sagkyndige til at bidrage med hvert deres indlæg i debatten. Den foreløbige redegørelse blev offentliggjort udelukkende i elektronisk form 12/7 og vil blive opfulgt af et lukket debatmøde 28/8, hvorefter arbejdsgruppen fremlægger sin endelige rapport."
Følg diskusjonen online hos Kulturministeriet: http://kum.dk

Pull Quotes: 

Grundlæggende for mit begreb om digital litteratur er, at jeg betragter computeren som en skrivemaskine i bogstaveligste forstand.

Det er en litteratur, der altså bruger den digitale skrift, de digitale former i sine litterære eksperimenter for at finde ud af, hvad og hvordan de betyder, for at synliggøre dem og dermed hjælpe os til at læse den digitale medievirkelighed.

Opgaven for Kulturministeriet er at sørge for, at den levende litterære kultur flytter med i et digitalt netværkssamfund. At bringe det litterære, kunstneriske og kulturelle mere på banen, når der diskuteres IT-samfund - at støtte og synliggøre et litterært perspektiv.

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Sissel Hegvik