Den digitale litterære kultur og bibliotekerne : Stram forretningsmodel eller litterær udfordring?

Tags: 
Abstract (in original language): 

E-bogen er blevet forsøgt lanceret flere gange i løbet af de sidste årtier og bogens død er ofte forudsagt. Uanset om bogen er døende, er litteraturens medier i opbrud, og derfor er der behov for en litteraturforståelse, som kan diskutere litteraturen som kunstform på tværs af medier og platforme. Her er der mulighed for at hente inspiration fra den digitale litteratur.
Denne artikel tager udgangspunkt i analyser af to elektroniske bogformater og diskuterer, hvordan de lægger op til forskellige digitale litterære kulturer, hvilket har betydning for bl.a. bibliotekernes fremtid. Amazons Kindle lægger op til en form for ”kontrolleret forbrug”, mens Påvirket som kun et menneske kan være bruger det digitale til at understøtte læseoplevelsens
intensitet. Bibliotekerne har som litteraturhuse interesse i en åben digital litteratur, der ikke
kun er designet ud fra e-bogens forretningsmodel.

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Søren Pold