Cybertext Yearbook 2001

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2001
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

The Cybertext Yearbook publication series started in 2000. Since 2003 the volumes have mainly been theme based. The main editors are Markku Eskelinen and Raine Koskimaa. There are also guest editors for theme issues. Despite the name, the volumes don't necessarily appear annually.

Abstract (in original language): 

The Cybertext Yearbook -julkaisusarja käynnistyi vuonna 2000. Vuodesta 2003 lähtien yksittäiset numerot ovat keskittyneet tiettyyn teemaan. Päätoimittajina toimivat Markku Eskelinen ja Raine Koskimaa. Teemanumeroilla on usein myös vieraileva toimittaja. Nimestään huolimatta julkaisuja ei välttämättä ilmesty vuosittain.

Critical writing that references this:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Raine Koskimaa