Arabisk og asemisk kalligrafi

Critical Writing
Author: 
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2005
Publisher: 
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in original language): 

Den arabiske skrift er omgærdet af mystik og uforståelighed, måske fordi den er udspændt mellem den største betydning og den rene abstraktion - gennemsyret af metafysisk betydning og fuld af ærefrygt. Samtidig har forbudet mod det figurative og repræsentationen avlet en ustyrlig vækst af mønstre og arabesker. Karen Wagner introducerer en række moderne kalligrafer: mellemøstlige, ofte eksilerede kunstnere, som skaber forbindelse til fortidens tradition, såvel som vestlige “asemikere”, for hvem kalligrafien åbner en alternativ indgang til skriftbilledet, oplevelsen af sproget, ja måske endda selve tanken.

Pull Quotes: 

Han, som underviste i pennens brug,
lærte mennesket det, det ikke vidste.

-Qur'an, Sura Al-'Alaq (96:4-5)

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Sissel Hegvik