Trujillo poeem

Tags: 
Description (in Dutch): 

'Trujillo' spreekt voor zich en is pas geslaagd wanneer het spontaan tot meerdere lezingen/ herhaaldelijk bekijken aanzet! Het stelt tevens de romantische kunstenaarsopvatting aan de orde (met de roos als leidmotief): een beetje kunstenaar moet groots kunnen afzien. Anders gezegd een beetje schrikbewind legt de kunst geen windeieren: doe er vooral uw maal mee!

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Marije Koens