Polska przydrożna / Roadside Poland

Tags: 
Description (in English): 

“Polska przydrożna” ("Roadside Poland") is an anti-racer designed for the 8-bit Atari, immersed in demoscene aesthetics and the general climate of retro games. The program references the book "Polska przydrożna" by Piotr Marecki (Wydawnictwo Czarne, 2020), which describes a road trip along Polish side roads. Instead of straightforward travelling, the protagonist of the book wriggles around small towns (these locations are listed in the form of a text scroll). The demo itself is devoid of elements characteristic of racers (car, speed, movement, attractive landscapes), thus the work testifies to the pandemic time in which it was made (sports matches without spectators, universities without students, peopleless tourist destinations). The chiptune composed by Caruso refers to Polish disco-polo folk music (designed on Raster Music Tracker). The demo is programmed using MADS assembler. Demo made by Gorgh (code), Maro (idea), Caruso (msx), Kaz (gfx), 2020.

Description (in Polish): 

“Polska przydrożna” to zanurzony w estetyce demoscenowej i klimacie retro gier anty-racer zrealizowany na 8-bitowym Atari. Program nawiązuje do książki “Polska przydrożna” Piotra Mareckiego (Wydawnictwo Czarne), która opisuje road trip przez Polskę bocznymi drogami. Bohater książki nie tyle jedzie, co wierci się po niewielkich miejscowościach (miejscowości te wymieniane są w formie tekstowego scrolla). Samo demo pozbawione jest wszystkich elementów charakterystycznych dla racerów (samochód, prędkość, ruch, atrakcyjne krajobrazy), przez co utwór opowiada o czasach pandemii, w jakich został zrealizowany (mecze bez widzów, uniwersytety bez studentów i studentek, pustki w miejscach turystycznych). Chiptune skomponowany przez Caruso nawiązuje do polskiej ludowej muzyki disco-polo. Utwór został zaprogramowany w MADS assembler.

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
Multimedia: 

Polska przydrożna (Atari 8bit demo)

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki