Bots

Tags: 
Description (in English): 

Research into the possibilities of a chatbot as a poetic device.

Description (in Dutch): 

Momenteel onderzoek ik de mogelijkheden om (chat)bots als poëtisch gereedschap in te zetten. Dit onderzoek wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en valt onder de regeling Digitale Literatuur. In 2017 organiseerde ik als onderdeel hiervan in Perdu een tweedaagse workshop in samenwerking met collectief Hackers&Designers en Botsquad.

Mijn eerste bevindingen en experimenten werden gepubliceerd in het “Vintage-nummer” van DWB, 2018-1. Daarnaast kruipen momenteel verschillende chatbotjes rond op deze site. Deze botjes bevinden zich in hun peuterpuberteit, er gaat nog wel eens iets mis. Naar aanleiding van de gesprekken die ze voeren, probeer ik ze te verbeteren. Spreek ze gerust aan, wellicht vindt u uw woorden nog eens terug in de poëzie.

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
David Peeters