Information Society and IT conference 2016 (ITIS 2016)

Event
Event type: 
Date: 
10.11.2016
Location: 
Hotel Šmarjeta
Šmarješke Toplice 100
8220 Šmarješke Toplice
Slovenia
SI
Record Status: 
Tags: 
Short description: 

On Thursday, 10 November 2016, the 8th International ITIS Information and Information Technology Conference was held at the Hotel Šmarjeta in Šmarješke Toplice, which is organized every year in November by the Faculty of Information Studies in Novo mesto (FIS).

A number of interesting topics of rapidly developing interdisciplinary sciences in the field of computer science and social sciences were presented to the gathered audience, experts from the academy and entrepreneurship, who in one way or another deal with information and communication technologies (ICT).

The conference was attended by four keynote speakers: Prof. dr. Marko Bohanec from the Jožef Stefan Institute in Ljubljana lectured on the topic of data mining for decision support, doc. dr. Luka Kronegger from the Ljubljana Faculty of Social Sciences presented a sociological analysis of Slovenian science. Doc. dr. Lovro Šubelj from the Faculty of Computer and Information Science of Ljubljana spoke about the analysis of scientific databases, doc. dr. Robert Kopal from the College of Algebra in Zagreb presented the analysis of social networks to the gathered people in order to ensure state security.

In addition to the above mentioned, a number of interesting guests were presented at the conference, which was held in the English and Slovenian languages, among which is prof. dr. Borut Rončević (FIS) presented the InnoHPC project, the Vice-rector for Informatization of the University of Rijeka, prof. dr. Zlatan Car, a supercomputer Bura, this year's important acquisition of the university's university. Prof. dr. Andreas Hinz from LMU Munich lectured on the interweaving of mathematics and psychology, dr. Ciril Petr (IMFM Ljubljana) on computer experiments with hanoi graphs.

There were also current contributions. prof. dr. Blaž Rodič (FIS), who explained to the gathering about the modeling of international migrant flows, mag. Marko Potokar (Institute for Computer Forensics) talked about the use of ICT for supervision and employee safety, doc. dr. Tomaž Aljaž (FIS) presented the use of agile methodologies for greater efficiency in project implementation.

The 8th International Conference ITIS was officially concluded by the Dean of the FIS, prof. dr. Dejan Jelovac, followed by a relaxed gathering of participants at the dinner party.

The sponsors of the event were ITAD and In2data, which the organizer, the Faculty of Information Studies in Novo mesto, also sincerely thanks in this place.

Description (in Slovene): 
V četrtek, 10. novembra 2016, se je v Hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah odvila že 8. mednarodna konferenca Informacijske družbe in informacijskih tehnologij ITIS, ki jo vsako leto v novembru organizira Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ). Zbranemu občinstvu, strokovnjakom iz akademije in podjetništva, ki se tako ali drugače ukvarjajo z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT), so bile predstavljene različne zanimive in aktualne teme hitro razvijajočih se interdisciplinarnih ved s področja računalništva in družboslovja. Na konferenci so predavali štirje glavni govorniki ("Keynote speakers"): Prof. dr. Marko Bohanec z ljubljanskega Inštituta Jožef Stefan je predaval na temo podatkovnega rudarjenja za podporo odločanju, doc. dr. Luka Kronegger z ljubljanske Fakultete za družbene vede predstavil sociološko analizo slovenske znanosti. Doc. dr. Lovro Šubelj z ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko je govoril o analizi znanstvenih baz podatkov, doc. dr. Robert Kopal z Visoke šole Algebra v Zagrebu pa je zbranim predstavil analizo družbenih omrežij z namenom zagotavljanja državne varnosti. Poleg omenjenih se je na konferenci, ki je potekala v angleškem in slovenskem jeziku, predstavilo še kar nekaj zanimivih gostov, med drugim je prof. dr. Borut Rončević (FIŠ) predstavil projekt InnoHPC, prorektor za informatizacijo Univerze na Reki, prof. dr. Zlatan Car pa superračunalnik Bura, letošnjo pomembno pridobitev reške univerze. Prof. dr. Andreas Hinz iz LMU Munich je predaval o prepletanju matematike in psihologije, dr. Ciril Petr (IMFM Ljubljana) pa o računalniških eksperimentih s hanojskimi grafi. Aktualni so bili tudi prispevki izr. prof. dr. Blaža Rodiča (FIŠ), ki je zbranim razlagal o modeliranju mednarodnih migrantskih tokov, mag. Marko Potokar (Inštitut za računalniško forenziko) je govoril o uporabi IKT za nadzor in varnost zaposlenih, doc. dr. Tomaž Aljaž (FIŠ) pa je predstavil uporabo agilnih metodologij za večjo učinkovitost pri izvajanju projektov. 8. mednarodno konferenco ITIS je slovesno zaključil dekan FIŠ, prof. dr. Dejan Jelovac, sledilo pa je še sproščeno druženje udeležencev konference ob večerji. Sponzorja prireditve sta bili podjetji ITAD in In2data, ki se jim organizator, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, tudi na tem mestu iskreno zahvaljuje.
Images: 
Record posted by: 
Nina Kolovic
The permanent URL of this page: