Proxecto le.ex

Databases and Archives
Project Type: 
Year Initiated: 
2024
Record Status: 
Tags: 
Description (English): 

The Proxecto Le.es wants to be a tool to contribute to the study of a literary corpus in continuous transformation, in danger of disappearing. It is about favor actively the knowledge and dissemination of electronic literature created and spread in Spain, getting to new and differentiated public, building a net formed by different institutions, interested in the generic taxonomies, an intermedial and hybrid space constituted by texts that converge with verbal, visual and audio. The Proxecto Le.es is associated with the Area of Theory of Literature and Comparative Literature of Universidad de Santiago de Compostela.

Description (Original Language): 

O Proxecto Le.es quere ser unha ferramenta que contribúa ao arquivo e estudo dun corpus literario en continua transformación, cando non en risco de desaparecer. Trátase de favorecer activamente o coñecemento e difusión da literatura electrónica creada e difundida en España, alcanzando novos e diferenciados públicos, construíndo unha rede formada por distintas institucións interesadas na preservación da literatura electrónica. O espazo deste proxecto busca ser non-canónico e antixerárquico, nada atento ás taxonomías xenéricas, un espazo intermedial e híbrido constituído por textos nos que conflúen o verbal, o visual e o sonoro.O Proxecto Le.es está asociado á Área de Teoría da Literatura e Literatura Comparada da Universidade de Santiago de Compostela.

Research Collections that reference these Databases and Archives:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Maya Zalbidea