konkretpoesi.se

Databases and Archives
Project Type: 
Language: 
Year Initiated: 
2024
Record Status: 
Tags: 
Description (English): 

konkretpoesi.se is a collection and exhibition of Swedish concrete poetry from the 1960's, drawing lines towards contemporary young concrete artists. Along with creative works, the collection also contains articles, portraits, interviews and artistic biographies of the selected artists.

The 1960's are Torstein Ekbom, Öyvind Fahlström, Jarl Hammarberg, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Leif Nylén and Carl Fredrik Reuterswärd.
The 2000's are Anna Hallberg, Johannes Heldén and Malte Persson.

Description (Original Language): 

konkretpoesi.se er faktisk meget mere end en udstilling. Foruden at være en digital antologi over konkret poesi rummer netprojektet nemlig både interviews, portrætter og artikler, samt oversættelser af digternes egne tekster om deres arbejde og perioden. Både artikler, interviews og værker præsenteres i en levende og interaktiv form med brug af et samspil af ord, billeder, lyd og bevægelse. Som en tråd op til i dag rummer konkretpoesi.se desuden en præsentation af den nye generation af svenske "konkrete" digtere, "Generation OEI".

De konkrete poeter opfattede sproget som et konkret, fysisk materiale, der skulle "æltes" og "masseres på plads" på den trykte side eller i lyd- og billedmontager. Visuelle og auditive eksperimenter kom i centrum, mens grammatik og de enkelte ords betydning spillede en mindre rolle. I Sverige fik den konkrete poesi sit helt eget udtryk - mere legende, improviserende og mere i dialog med andre kunstarter end lignende bevægelser i Tyskland, Østrig og Brasilien.

På Afsnit Ps netudstilling møder man digtere og multikunstnere som Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Bengt Emil Johnson, Torsten Ekbom, Jarl Hammarberg, Leif Nylén og Åke Hodell. En række poeter, der i arbejdet med sproget inddrog andre udtryksformer end pen og blæk og hele tiden flyttede sig mellem medier.

Image (Screenshot): 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Sissel Hegvik