Maskiner og parabler

Critical Writing
Publication Type: 
Translator: 
Year: 
2010
Publisher: 
Series: 
Pages: 
14-15
Journal volume and issue: 
3/2010
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

A review of Steve Tomasula and Stephen Farrell's TOC: A New Media Novel.

Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

En diskusjon av Steve Tomasula and Stephen Farrells TOC: A New Media Novel.

Pull Quotes: 

Historien er en meditasjon over to ulike klassiske ideer om tid: Chronos, tid slik vi fornemmer at den progressivt folder seg ut, ok Kairos, ideen om tid som sentret omkring øyeblikk av en saerlig uforanderlig betydning.

Works referenced:

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Scott Rettberg