Literatura elektroniczna. Platformy. Eksperymenty

Critical Writing
Author: 
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2018
License: 
Public Domain
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

Termin: 21 marca 2018 (środa), 18.00 - 19.30 

 

Miejsce: Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, aula 1.007, I piętro

W trakcie wykładu omówione zostaną współczesne polskie eksperymenty literackie. Zaprezentowane zostaną nowe formy praktyk pisarskich: od używania algorytmów, poprzez wykorzystanie poetyki bazy danych, gatunki eksplorujące internet rzeczy czy crowdsourcing. Przedstawione zostaną także strategie wytwarzania współczesnych eksperymentalnych dzieł literackich, które nierzadko powstają w kontekście akademii (np. w laboratoriach humanistycznych) i bliskie są projektom badawczym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na materialne platformy, na których wytwarzane są dzieła cyfrowe, w tym retro komputery, które cechują się dużymi ograniczeniami technicznymi. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. dwa utwory z 2018 roku powstałe na 8-bitowych komputerach, które – obok szeregu innych platform popularnych w latach 80. i 90. – znajdują się w kolekcji UBU labu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będą to gra tekstowa „In nihilum reverteris” zrealizowana na ZX Spectrum oraz generator tekstu „Robbo. Solucja” na małe Atari. Platform studies oraz archeologia mediów to metodologie, które pozwolą ukontekstowić omawiane zjawiska i dzieła.

Piotr Marecki – kulturoznawca i redaktor, wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca i współszef Korporacji Ha!art. Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował ostatnio tomik literatury generatywnej 2X6 (Les Figues Press, Los Angeles 2016). Wydał także „Wiersze za sto dolarów” (2017) oraz „Sezon grzewczy” (2018). Obecnie pracuje nad książką o gatunkach cyfrowych oraz monografią komputera ZX Spectrum (wspólnie z demoscenerami Yerzmyeyem i Hellbojem). W ramach projektu „Twórcze programowanie” realizowanego ze środków NPRH był inicjatorem i współtwórcą UBU lab na UJ. Mieszka w Krakowie.

Wydarzenie jest częścią cyklu wykładów otwartych „Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”, organizowanego przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW. Podczas kolejnych spotkań zaproszeni specjaliści i specjalistki przedstawią różne aspekty humanistycznej refleksji na temat oprogramowania, technologii i cyfrowości. Sprawdzimy, co kryje się za nieprzejrzystymi interfejsami, jak algorytmy wpływają na nasze myślenie o kulturze i jak używane oprogramowanie formatuje nasz sposób pisania i tworzenia narracji. Zobaczymy, jak wiele wspólnego ma kod z twórczością artystyczną i i zastanowimy się nad etycznym wymiarem postępującej automatyzacji.

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych krytyczną analizą kultury cyfrowej – zarówno osoby nie posiadające doświadczenia w pracy z kodem, jak i programistów, którzy chcieliby spojrzeć na swoją pracę z nieco innej perspektywy.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki