Digitale verdener: de nye mediers æstetik og design

Critical Writing
Publication Type: 
Language: 
Year: 
2004
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

I de senere år har man med fremvæksten af nye digitale medier og redskaber været vidne til en fremvækst af teoretiske betragtninger over de nye digitale fænomener: om deres forhold til filosofi, æstetik og design og om deres samspil med samfundet, kulturen og individet. Denne antologi søger at give et overblik over nogle af de mange synspunkter og teorier, der cirkulerer i den aktuelle debat mellem forskere inden for digital æstetik og design. Med baggrund i disse diskussioner afmærker bogen ikke blot debattens vigtigste temaer, men giver også konkrete bud på, hvordan de nye digitale fænomener kan analyseres. Bidragyderne er alle primært yngre forskere, der både nationalt og internationalt har været med til at etablere forskningen inden for digital æstetik og design: Gert Balling, Rasmus Blok, Ida Engholm, Jesper Juul, Anker Helms Jørgensen, Anders Fagerjord, Gonzala Frasca, Lisbeth Klastrup, Raine Koskimaa, Lars Qvortrup, Mette Ramsgaard Thomsen, Mette Sandbye, Frank Schaap, Lisbeth Thorlacius.

Contents (Critical Writing):

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg