Your Daily Victory Boogie Woogie

Creative Work
Contributor: 
Year: 
2013
Language: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Your Daily Victory Boogie Woogie was a collaborative narrative that revolved around the fictional discovery of a new version of Piet Mondrian's unfinished painting Victory Boogie Woogie (1944). It ran for 10 weeks and participants were asked to contribute texts and images.

Description (in Dutch): 

'Het literaire tijdschrift De Gids heeft het initiatief genomen om een experiment te doen met een online, collectieve, literaire improvisatie. Net als bij een jazzband die gaat jammen zijn er spelregels, een rolverdeling en een uitgangssituatie.Die start bestaat eruit dat er een spraakmakende alternatieve versie van Mondriaans Victory Boogie Woogie arriveert in de Amsterdamse haven op een schip uit China. Op de website maken schrijvers, redactie en spelers/gebruikers samen een denkbeeldige krant, waarin het verhaal zich ontspint, iedere dag, tien weken lang. Net als in digitale games kunnen spelers opdrachten uitvoeren, waarmee ze geleidelijk steeds meer invloed gaan uitoefenen op de personages en de loop van het verhaal. Dat doen ze door mee te schrijven. Je kunt kiezen of je gedichten, essays of verhalende bijdragen inlevert.'

[Bron: De Groene Amsterdammer]

'De schrijvers die de hoofdpersonages voor hun rekening nemen en tevens de redactie vormen, zijn: Niels ’t Hooft, Edzard Mik, Arjen Mulder, Han van der Vegt, Dirk Vis, Dirk van Weelden en Robbert Welagen. Daarnaast wordt aan dichters, essayisten en beeldend kunstenaars gevraagd bijdragen te leveren aan de game.'

[Bron: De Gids]

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
Screenshot of the work: A character selection screen, each character has an associated illustration.
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Siebe Bluijs