Wolk

Tags: 
Description (in English): 

The free application Wolk allows library users to walk through a virtual poetry museum. The poems that are animated in augmented reality are particularly aimed at children and adolescents. The corresponding educational material for primary and secondary students provides leads to use the application in the classroom.

https://youtu.be/T3oRCry5JCY?si=h8dYHZolhtkV32Fq

Description (in Dutch): 

Met de gratis app Wolk kunnen bezoekers van de bibliotheek door een virtueel museum vol poëzie wandelen. Met gebruik van augmented reality komen gedichten tot leven op een manier die goed aansluit bij de belevingswereld en het mediagebruik van jongeren. Het bijbehorende lesprogramma voor primair en voortgezet onderwijs geeft extra handvatten om met de app aan de slag te gaan. Met behulp van de communicatietoolkit breng je de app onder de aandacht van je publiek.

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Siebe Bluijs