Welkom Vreemdeling (Welcome Stranger)

Tags: 
Description (in Dutch): 

Welcome stranger is ontworpen voor wachtruimtes en bestaat uit een animatie van dansende letters die steeds nieuwe verbanden vormen. Het geheel is gebaseerd op de uiteenlopende namen waarmee het spel ‘stoelendans’ in verschillende talen wordt aangeduid. Het werk kwam tot stand in het kader van het project Po√ęzie op het scherm, dat eens in de twee jaar gezamenlijk door het Nederlands Letterenfonds en het Mondriaan Fonds (voorheen Fonds BKVB) is georganiseerd.

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Marije Koens