Heating Season

Creative Work
Author: 
Contributor: 
Year: 
2018
Publisher: 
Language: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

“Heating Season” by Piotr Marecki is an analogue conceptual book, written by the city of Krakow. The texts are produced by the new citizens (I year university students), as well as people whose families have been living here for generations and the avant garde artists. The book „Heating Season” is also based on the large bases collected among the citizens of Krakow. The respective parts of the book have been created by using different writing techniques, also those employing the collective narrator. Among them are: surveys conducted among randomly chosen landline phone users, records from the so-called “smogwatching” sessions, surprise quiz in the university class, smog investigation made in the social media and the weather transcripts.

Description (in Polish): 

Autorem tej książki jest miasto, a konkretnie Kraków w sezonie grzewczym 2016/2017. Mówi ona o zabrudzeniu języka, analogicznym do zanieczyszczenia powietrza, które występuje w Krakowie od października do marca. Producentami tekstów są zarówno nowi mieszkańcy miasta (studenci i studentki pierwszego roku), osoby żyjące w nim od pokoleń, jak i postaci z awangardowego środowiska artystycznego. Poszczególne partie książki powstały w wyniku zastosowania różnych technik pisarskich, w tym uwzględniających zbiorowego nadawcę. Obejmują one: ankiety przeprowadzone wśród losowo wybranych użytkowników telefonów stacjonarnych, zapisy sesji obserwowania smogu (tzw. smogwatching), niezapowiedzianą klasówkę w krakowskiej uczelni, smogowe śledztwo przeprowadzone w mediach społecznościowych i transkrypcje pogody. Nie ulega wątpliwości, że sezon grzewczy 2016/2017 był jednym z najczarniejszych momentów w historii Krakowa (przekraczane wielokrotnie normy stężenia pyłów, media bijące na alarm, bezczynność władz), choć tak naprawdę niewiele różnił się od innych zim w ostatnich latach. Sezon grzewczy jest kroniką tego zapylonego czasu, która pokazuje, że nawet coś tak ulotnego jak powietrze może być ważnym czynnikiem życia społecznego.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki