Et null nynner

Creative Work
Author: 
Publisher: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

This "cut up" poem is told slowly, in small white letters on a black screen. Morten Skogly writes that this is a "cut up" of poems written by him that "writes itself (for the patient)." Phrases appear almost as on a screensaver, creating connections on the screen that almost always make sense despite their random connections. A voice is consistent, an anxious voice: "Don't leave me here", it writes. This is an example of generative poetry.

Description (in original language): 

Dette "cut up" diktet fortelles sakte, sakte i små hvite bokstaver på svart skjerm. Morten Skogly skriver selv at det er et "cut up" av dikt skrevet av ham, som "skriver seg selv (for den tålmodige)." Nesten som en skjermsparer kommer frasene fram, og skaper sammenhenger på skjermen som til tross for den tilfeldige sammensetningen nesten alltid gir mening. En stemme går igjen, en stemme som er engstelig: "Ikke forlat meg her", skriver den. Et null nynner er et eksempel på generativ poesi.

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg