Enter the Plains

Creative Work
Year: 
2006
Language: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Description (in English): 

Heldén explores the map's possibilities for literary navigation with a work that connects texts to places on the aeroplane-like map displayed to the reader. By clicking on "hotspots" in the image a text is displayed to the left. Geography and a feeling of place exudes through the texts that build up a claustrophobic text where open spaces become a threat. The neutral map coordinates and times that you normally navigate by yield highly personal narratives, perhaps about soldiers' experience of war.

[Source: Maria Engberg, for ELINOR.]

This work is no longer available online as of January 2011.

Description (in Swedish): 

Heldén utforskar kartans möjligheter för litterär navigering med ett verk som kopplar texter till platser på den flygbildsliknande kartbild läsaren måste navigera. Genom att klicka på ’hotspots’ i bilden frammanas en text till vänster. Geografi och en känsla av platsen genomsyrar texterna som bygger upp en klaustrofobisk text där de öppna vidderna blir ett hot. De neutrala kartkoordinater och tidsangivelser som man normalt navigerar efter ställs jämte högst personliga berättelser, kanske handlar det om soldatens upplevelser av krig. Berättelserna är fragmentariska och låter oss bara ana vad som händer, vem som berättar.

[Maria Engberg, ELINOR.]

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg