Een latente meertaligheid

Tags: 
Description (in English): 

A potential polyphony is an interactive text compilation which results in an ever-changing polyphone word-image composition. The visitor can, at its discretion, turn on, play, and turn off the six sequences that make up the work. This video is part of the project Zelf worden See www.zelfworden.nl. (translation description Literatuur Op Het Scherm)

Description (in Dutch): 

Een latente meertaligheid is een interactieve tekstcompilatie die uitmondt in een steeds wisselende polyfone woord-beeldcompositie. De bezoeker kan naar eigen inzicht de zes sequenties waaruit dit werk is opgebouwd, aanzetten, in elkaar laten vloeien of weer uitzetten. Dit filmpje is onderdeel van het project Zelf worden.

Zie www.zelfworden.nl.

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Marije Koens