De sonnettengenerator

Creative Work
Author: 
Year: 
2017
Language: 
Publication Type: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

This sonnet generator was inspired by W.A. Mozarts Musikalisches Würfelspiel. Every line has 14 possibilities: if you press on a button, faith decides which of the eleven biljard (11.112.006.825.558.016) the reader gets to read.

The sonnet that is generated is iambic, pentametric, and follows the rhyme scheme ABBA CDDC EFE FEF.

Description (in Dutch): 

Geïnspireerd door W.A. Mozarts Musikalisches Würfelspiel, maakte Olax voor u deze sonnettengenerator. Voor elke regel van dit sonnet zijn veertien mogelijkheden: met een druk op de knop bepaalt het lot welk van de ruim elf biljard (11.112.006.825.558.016) mogelijke sonnetten u te lezen krijgt.

Het sonnet dat u zo maakt is jambisch, pentametrisch, en volgt het rijmschema abba cddc efe fef.

Met één druk op de knop, werpt u, bij wijze van spreken, veertien veertienzijdige dobbelstenen. Elk van die digitale dobbelstenen bepaalt één van de regels van het sonnet. Met behulp van de slotjes-iconen voor elke regel, kan u bepaalde regels vastzetten.

 

 

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
De sonnettengenerator website with sonnet generated; website is in grid layout of warm colours.
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
David Peeters