De anderen hebben het gedaan (The others did it)

Creative Work
Year: 
2011
Language: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 
A series of web pages with on every page a text/poem whose content and presentation changes under the influence of online available dynamic data about events that take place elsewhere in the world. The link between a text and a website is determined by the thematic affinity between website and text. That relationship is not unambiguous, not one-dimensional, the text does not directly link to the site’s subject. The reader of the text itself has no influence on the content and presentation of that text. The influence is exercised by fluctuations in the data the website deals with, or by the online behaviour of the visitors to that website. 
So far one data poem has been created, namely: #1 : Stemmingswisselkoers (Mood Exchange Rate). A text that follows fluctuations in the AEX-index. As the market goes up, the text becomes more optimistic; with negative developments the text follows that downfall. Under influence of the tendencies in the market certain keywords and sentences will be replaced by others. 
Description (in Dutch): 
Een serie webpagina’s met op iedere pagina een tekst/gedicht waarvan de inhoud en de presentatie verandert onder invloed van online beschikbare dynamische gegevens over gebeurtenissen die elders op de wereld plaatsvinden. De koppeling tussen een tekst en een website wordt bepaald door de thematische verwantschap tussen website en tekst. Die verwantschap is niet eenduidig, niet eendimensionaal, de tekst handelt niet direct over het onderwerp waar de aan die tekst gekoppelde site over gaat. De lezer van de tekst heeft zelf geen invloed op de inhoud en presentatie van die tekst. Die invloed wordt uitgeoefend door veranderingen in ded data van de site of door het online gedrag van bezoekers aan die website.
Voor deze call hebben we één data poem gekozen: #1 : Stemmingswisselkoers (Mood Exchange Rate). Een tekst die veranderingen in de AEX-index volgt. Toont de beurs een stijgende lijn dan krijgt de tekst een optimistischer toon dan bij dalende koersen. In dat laatste geval wordt de tekst pessimistischer van toon. Onder invloed van de stemming worden bepaalde sleutelwoorden en zinnen vervangen door andere.

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
David Prater