The City

Creative Work
Year: 
1997
Language: 
Platform/Software: 
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Began to rise gradually in the years 1997 - 1999 as a fictional girls homepage. It is a multimedia novella consisting of 42 Website pages, text, images, animations and sounds. Text is in response to the time I spent heavily on chat (since 1995) and the possibility of an interesting experience any selection of their identity, which allows chat. Today, Czech chat is not what was at the time, but the experience still offers a challenge to reality ... [Taken from official website http://www.bankova.cz/marketa/prace/work.html ]

Description (in Czech): 

Začal vznikat postupně v letech 1997- 1999 jako fiktivní dívčí homepage. Je to multimediální novela tvořená 42 WWW stránkami textu, obrazů, animací a zvuků. Text je reakcí na dobu, kterou jsem intenzivně trávila na chatu (od roku 1995) a na zajímavou zkušenost možnosti libovolného výběru vlastní identity, kterou chat umožňuje. Dnes již český chat není to, co byl tehdy, avšak zážitek zpochybnění reality nabízí stále...

Technical notes: 

HTML

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Dan Kvilhaug