Bokstavlek

Creative Work
Author: 
Year: 
2004
Publisher: 
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

The title Bokstavlek translates as "letter play", and the work can be characterised as an aesthetic tool, or a textual instrument, that allows the reader to play with letters and words. The reader can choose which letters to hang on a power line, constructing words or phrases, and each letter is held by a small black bird that regularly flies across the screen before returning, letter in claws, to the power line.

Description (in original language): 

Bokstavlek kan karakteriseres som et estetisk verktøy som gjør brukeren i stand til å leke med bokstaver og ord. Brukeren kan selv velge hvilke bokstaver som skal danne ord og/eller utgjøre en tekst (et dikt eller en (kort) fortelling). Tekstene som produseres av brukeren blir presentert i et fast visuelt miljø bestående av noen lyktestolper i et landskap. Brukerens tekster inngår som audio-visuelle og dynamiske elementer i dette miljøet. Telefonlinjen mellom to telefonstolper står som en sentral indikasjon på at ordene og teksten som blir produsert, kan plasseres på denne linjen. Dersom brukeren følger denne antydningen, blir hver enkelt bokstav på telefonlinjen ved faste intervall omdannet til fugler som flyr i en sløyfe før den igjen lander på telefonlinjen og blir til en bokstav. (Kilde: Hans Kristian Rustad for elinor.nu)

Technical notes: 

Flash.

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg