angel - hengel - angel - sting - fishing line

Tags: 
Description (in English): 

A poem in 3 languages with an equal number of voices and an infinite number of experiences. Part games, part story, within this 'Pulp Culture' experience, the abstract behaviour of verbal form leaves space for various interpretations of the text. Depending on the user, www.onderhandelingen.com is a multivocal monologue or a dialogue. Due to the different sequences and conjunctions of sound and typography, the manuscript of Tsead Bruinja is different every time: Lit de ûnderhannelings begjinne! Laat de onderhandelingen beginnen! Let the negotiations commence! (a word game by the Frisian Tsead Bruinja, the American Ryan Pescatore Frisk and Dutch Catelijne van Middelkoop) (Translation Description on Literatuur Op Het Scherm)

Description (in original language): 

Een gedicht in 3 talen met evenveel stemmen en een oneindig aantal ervaringen. Deels een spel, deels een verhaal, binnen deze 'Pulp Culture' beleving laat het abstracte gedrag van de verbale vorm ruimte open voor verschillende interpretaties van de tekst. Afhankelijk van de gebruiker is www.onderhandelingen.com een meerstemmige monoloog, dan wel dialoog. Door de variabele opeenvolging en samenspraak van geluid en typografie is de beleving van het manuscript van Tsead Bruinja steeds weer anders: Lit de ûnderhannelings begjinne! Laat de onderhandelingen beginnen! Let the negotiations commence! (Een woordspel van de Friese Tsead Bruinja, de Amerikaanse Ryan Pescatore Frisk en de Nederlandse Catelijne van Middelkoop) (Description on Literatuur Op Het Scherm)

Research Collection that references this work:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Hannah Ackermans