10% borger / 10% citizen

Creative Work
Year: 
2005
Platform/Software: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in Norwegian (Bokmål)): 

10% er en våt finger i været. Det kunne ha vært 28 eller 7%. I hvor stor grad føler du deg som borger i et samfunn? Hva er det å være en borger? Hva utgjør et samfunn? Når føles det som en maskin og når føles det som en organisk modellérbar form? 43 utvalgte spørsmål fra befolkningen danner et portrett av det norske samfunnet anno 2005. Det kan virke som alle er sin egen subkultur. Men når de bringer den til torgs, danner de et samfunn. Hommage aux bibliothécaires «Finnes det noen sider som sier litt om varmheving og kaldheving innenfor heimkunnskap? Setting av gjærdeig liksom.» «Hvilke reflekterte spørsmål og svar burde jeg skrive i et intervju med Karl Marx?» Spørsmålene er sendt inn til bibliotekenes elektroniske spørrekasse. Dette er ikke Google! Det er Jan Tore, Berit, Karen, Jørn Helge, Asgeir og 195 andre. Elipesi Stoffet er utvalgt, redigert, komponert og forkortet, men ikke språkvasket. Det er levendegjort med lyd, foto, video og programmering. Dette krever litt lastetid på svake nettforbindelser, så lav puls anbefales. Source: Author's home page

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
Multimedia: 

10% borger / 10% citizen

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek