Literature in Digital Transformation

Teaching Resource
Language: 
Year: 
2019
Record Status: 
Abstract (in English): 

Teaching platform oriented towards teaching electronic literature in K-12 education.

Literature in Digital Transformation was a project collaboration between Roskilde Libraries, Aarhus Libraries, Helsingør Libraries, Herning Libraries, and Litteratursiden.dk. The project centered on a specially curated exhibition of digital literature, functioning as an extension of the Poetry Machines, featuring ten works of digital literature, either exhibited as interactive installation, on tablets, or as QR codes to be experienced on visitors’ own devices.

The accompanying teaching platform focuses on two (variable) works from the exhibition. At the beginning of a session (of ninety minutes), the librarian gives a short introduction to the topic of digital literature, including a definition and a short introduction to the two works on which the specific session focuses. From here, the students engage directly with the two works, over the course of four semi-short group exercises (circa fifteen minutes per exercise). At the end of the session, the librarian facilitates a plenary discussion.

The teaching platform is intended to facilitate curious engagement with two works of digital literature, and includes reading, (co-)production/re-mix, and reflection. The (co-)production and re-mix is not just intended to make the teaching platform fun and engaging, but importantly reflects the highly experimental status of digital literature. In other words, the teaching platform views (co-)production and re-mix as part of reading digital literature – or at least as integral to the culture surrounding it. The reflection-oriented exercises are more traditional, focusing on student dialogue, and encourage the students to reflect on the role and importance of the digital computer to the work at hand, hinting at four central theoretical concepts which are also provided in the teaching platform and introduced below.

The teaching platform provides four central concepts; interactivity, modes of expression (i.e. multi-modality), literary quality, and technical quality. With these concepts, the topic of digital literature is opened up to the students as they get a set of fairly theoretical concepts that can be applied in a variety of ways to the works at hand, staging a framework in which digital literature can be unpacked and analyzed while maintaining the possibility of substantial differences across the works in both form and content – and equally substantial differences in terms of readers and readings.

Abstract (in Danish): 

Tilbud til udskoling, stx, htx, hhx, hvor vi arbejder med kulturdrevet digital dannelse ved hjælp af digital litteratur (skønlitterære multimodale tekster).

Biblioteket tilbyder et sjovt forløb af 1½ times varighed med introduktion til genren og praktiske øvelser med interaktiv litteratur, hvor eleverne laver et eget produkt. Online tilbydes materiale og forslag til øvelser, som læreren kan arbejde videre i klassen. Materialet består af en genredefinition, analysemodel, artikler om digital litteratur, links og beskrivelser af udvalgte værker opdelt efter tema.Tilbuddet er relevant for dansk, engelsk, samfundsfag og mediefag.

Litteratur i digital transformation er et formidlingsforløb med digital læsning og multimodale tekster. Litteraturen er stedet, hvor det nye og uhåndterlige igennem tiden er blevet adresseret. Læsere har kigget til litteraturen for at forstå samfundets bevægelser og deres egen rolle i den. Vil man forstå en verden i digital forandring er det en god ide at kigge til de nye genrer inden for interaktiv og digital litteratur. Her blandes nye medieformer. Teknologiens muligheder og problemer sættes i spil.

Læsning har bevæget sig ud af bogen og ind i andre medier og det stiller krav til os når vi skal finde vej mellem skærme og apps. I dette formidlingsforløb bruger vi digital litteratur til at opbygge en kritisk forståelse af nettets og mobilens multimodale læseformer. Forløbet varer normalt 1½ time, og foregår på biblioteket med udgangspunkt i en udstilling med nye digitale værker på dansk og engelsk. Formidlingen kan berøre temaer som ”Verden i dag” om aktuelle problemstillinger om politik og køn, ”Nye fortælleformer” om digitale udtryksformer og ”Maskinen skriver” om hvad det betyder når maskiner er intelligente og kan lytte, skrive og tale med os. Alt efter aftale med læreren stiller forløbene typisk skarpt på to af de udstillede værker, med praktiske øvelser i mindre grupper, hvor der både skal reflekteres over værkerne og laves et produkt.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Malthe Stavning...