Life 2.0

Creative Work
Contributor: 
Year: 
2012
Publisher: 
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Life 2.0 is a playable version of a poem originally printed in Ole-Petter Arneberg's collection of short prose, MEPÅNO, which was published by Flamme forlag. The playable version of the piece allows the player/reader to "play" at living by using keyboard commands similar to that on a game controller, where each of the key combinations causes a word to appear in the background of the screen as it is simultaneously read aloud. The content of this "life 2.0" is very bare, centering on basic needs: primarily sex, food, drink and sleep.

Description (in Norwegian (Bokmål)): 

Life 2.0 er en spillbar versjon av kortprosateksten ved samme navn som opprinnelig ble utgitt i Arnebergs samling MEPÅNO. Livet fremstilles som en rekke funksjoner som aktivers gjennom et spillkonsoll-lignende grensesnitt. Spilleren/leseren trykker bokstaver og bokstavkombinasjoner på tastaturet som gjør at ord (KÅT - SULTEN - SULTEN - NOK) leses opp med en matt stemme og samtidig vises i bakgrunnen av skjermbildet. Livet i 2.0 versjon fremstilles som meget begrenset - kanskje som et dataspill? - og sentrerer seg rundt grunnleggende behov som mat, drikke, søvn og sex.

Research Collection that references this work:

Critical writing that references this work:

Screen shots: 
Screenshot of main page of Life 2.0
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg