Spirende elektronisk poesi i Bergen

Critical Writing
Author: 
Publication Type: 
Year: 
2015
Publisher: 
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

Review of electronic literature reading series at Bergen Public Library in 2014.

Abstract (in original language): 

Konkret poesi hadde sin blomstringstid på 60-tallet. det er en poesi som bruker bilder og lyd for å skape mening. Nå får denne poesien sin renessanse gjennom innføring av bevegelse ved bruk av ny teknologi. I fjor presenterte Bergen offentlige bibliotek kunstnere innen elektronisk litteratur.

Works referenced:

Critical writing referenced:

Events referenced:

Title Date Location
Digital Arena: Electronic Literature Reading Series 09.08.2013
Bergen Public Library Auditorium
Strømgaten 6
5015 Bergen
Norway
NO
Digital Arena: Ottar Ormstad - a yellow y in motion 01.04.2014
Bergen Public Library
Strømgaten 6
5015 Bergen
Norway
NO

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg